•หลอดไฟคีบพ่วงขาว60w2m.PL-216 {ปุณ}

รหัสสินค้า : 8824673299200
รหัสรอง : 329915
จำนวนคงเหลือ : 25

70 บาท

รายละเอียด

ชื่อสินค้า : •หลอดไฟคีบพ่วงขาว60w2m.PL-216 {ปุณ}

รหัสสินค้า : 8824673299200

รหัสรอง : 329915

จำนวนคงเหลือ : 25

© TKKONLINESHOP
บริษัท พิษณุโลก ทีเคเค จำกัด
154 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000