•หลอดไฟYD-565_65w.{ทวี}

รหัสสินค้า : 8823083242769
รหัสรอง : 324252
จำนวนคงเหลือ : 25

135 บาท

รายละเอียด

ชื่อสินค้า : •หลอดไฟYD-565_65w.{ทวี}

รหัสสินค้า : 8823083242769

รหัสรอง : 324252

จำนวนคงเหลือ : 25

© TKKONLINESHOP
บริษัท พิษณุโลก ทีเคเค จำกัด
154 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000