•บอลวาล์วTF#5เกลียวใน-นอก(ผม.)1/2นิ้ว{DGL}

รหัสสินค้า : 8823083235945
รหัสรอง : 323575
จำนวนคงเหลือ : 21

25 บาท

รายละเอียด

ชื่อสินค้า : •บอลวาล์วTF#5เกลียวใน-นอก(ผม.)1/2นิ้ว{DGL}

รหัสสินค้า : 8823083235945

รหัสรอง : 323575

จำนวนคงเหลือ : 21

© TKKONLINESHOP
บริษัท พิษณุโลก ทีเคเค จำกัด
154 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000