•เครื่องชั่งดิจิตอล5KG_F-1026_{F}

รหัสสินค้า : 8823083235112
รหัสรอง : 323492
จำนวนคงเหลือ : 3

85 บาท

รายละเอียด

ชื่อสินค้า : •เครื่องชั่งดิจิตอล5KG_F-1026_{F}

รหัสสินค้า : 8823083235112

รหัสรอง : 323492

จำนวนคงเหลือ : 3

© TKKONLINESHOP
บริษัท พิษณุโลก ทีเคเค จำกัด
154 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000