สินค้าเซรามิก

•ออมสินตายาย_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673346614
รหัสรอง : 334609
จำนวนคงเหลือ : 0

140 บาท

•พวงเครื่องปรุง+ช้อน{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673346607
รหัสรอง : 334608
จำนวนคงเหลือ : 47

50 บาท

•แจกันจัดดอก7นิ้วคละแบบ_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673329822
รหัสรอง : 332948
จำนวนคงเหลือ : 5

60 บาท

•แจกันจัดดอก5นิ้วคละแบบ_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673329815
รหัสรอง : 332947
จำนวนคงเหลือ : 12

40 บาท

•เรือใหญ่น้ำตาลเขียว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673329808
รหัสรอง : 332946
จำนวนคงเหลือ : 89

48 บาท

•เรือเล็กน้ำตาลเขียว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673329792
รหัสรอง : 332945
จำนวนคงเหลือ : 47

20 บาท

•ชาม8นิ้วไก่ขอบสี_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322199
รหัสรอง : 332192
จำนวนคงเหลือ : 50

38 บาท

•แก้วคละสีพาสเทล_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322212
รหัสรอง : 332194
จำนวนคงเหลือ : 0

150 บาท

•แจกันกระบอกลายไหล {สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322229
รหัสรอง : 332195
จำนวนคงเหลือ : 10

25 บาท

•เชิงเทียนหลอด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322243
รหัสรอง : 332197
จำนวนคงเหลือ : 10

12 บาท

•แจกัน2นิ้วน้ำตาล_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322250
รหัสรอง : 332198
จำนวนคงเหลือ : 45

10 บาท

•เชิงเทียนหลอดลายดอก_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322267
รหัสรอง : 332199
จำนวนคงเหลือ : 29

10 บาท

•แจกัน2นิ้วลายไหล_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322274
รหัสรอง : 332200
จำนวนคงเหลือ : 89

10 บาท

•แจกันสาเกเล็กลายไหล_{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322298
รหัสรอง : 332202
จำนวนคงเหลือ : 78

17 บาท

•จานก้นลึก8นิ้วลายไก่_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322397
รหัสรอง : 332211
จำนวนคงเหลือ : 17

270 บาท

•จานไก่8นิ้วขอบแดง_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322403
รหัสรอง : 332212
จำนวนคงเหลือ : 15

270 บาท

•ชามไก่8นิ้วไก่กล้วย_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322441
รหัสรอง : 332215
จำนวนคงเหลือ : 0

370 บาท

•ชาม8นิ้วไก่ขอบสี_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8824673322472
รหัสรอง : 332218
จำนวนคงเหลือ : 0

370 บาท

•ชาม5นิ้ว-ไก่ทูโทน_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8823083250979
รหัสรอง : 325072
จำนวนคงเหลือ : 0

160 บาท

•จานใบตอง9.5นิ้ว*5.5นิ้ว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154224
รหัสรอง : 315423
จำนวนคงเหลือ : 108

125 บาท

•กระถางธูปสามขากลาง_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199892
รหัสรอง : 319984
จำนวนคงเหลือ : 0

20 บาท

•แก้วกาแฟลายไก่_*50{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199854
รหัสรอง : 319980
จำนวนคงเหลือ : 0

750 บาท

•ถ้วยน้ำจิ้ม3.5นิ้ว_คละลาย_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8825648291496
รหัสรอง : 291385
จำนวนคงเหลือ : -5

105 บาท

•เชิงเทียนน้ำตาล_{สปก}

รหัสสินค้า : 8865063030102
รหัสรอง : 303010
จำนวนคงเหลือ : -3

15 บาท

•แจกันสาเกกลาง_{สปก}

รหัสสินค้า : 8865073054204
รหัสรอง : 305403
จำนวนคงเหลือ : 0

17 บาท

•แก้วกาแฟทรงกระบอก_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8865123115817
รหัสรอง : 311571
จำนวนคงเหลือ : 0

145 บาท

•ถ้วยตะไลไก่_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8865123115848
รหัสรอง : 311574
จำนวนคงเหลือ : 0

70 บาท

•ถ้วยปากบาน5นิ้วคละสี_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154170
รหัสรอง : 315418
จำนวนคงเหลือ : 0

145 บาท

•ถ้วยกลม4.5นิ้วไก่ทรงสูง_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154132
รหัสรอง : 315414
จำนวนคงเหลือ : 0

160 บาท

•แก้วไก่ทรงเหลี่ยม_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154095
รหัสรอง : 315410
จำนวนคงเหลือ : -1

145 บาท

•แก้วกระบุงน้ำตาลไก่_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154088
รหัสรอง : 315409
จำนวนคงเหลือ : 0

145 บาท

•แก้วปากบานคละลาย_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154071
รหัสรอง : 315408
จำนวนคงเหลือ : 1

145 บาท

•โถข้าวลายสัปปะรด+ไก่_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154057
รหัสรอง : 315406
จำนวนคงเหลือ : 8

330 บาท

•โถตุ๋นไก่6.5นิ้ว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033153920
รหัสรอง : 315394
จำนวนคงเหลือ : 43

40 บาท

•โถตุ๋นไก่4.5นิ้ว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033153913
รหัสรอง : 315393
จำนวนคงเหลือ : 47

30 บาท

•ถ้วยกลม4.5นิ้วไก่ชบา_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033153906
รหัสรอง : 315392
จำนวนคงเหลือ : 2

155 บาท

•ถ้วยขาว5.3นิ้วการ์ตูน_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154194
รหัสรอง : 315420
จำนวนคงเหลือ : 0

22 บาท

•ชุดน้ำชาลายสัปปะรด+ไก่_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154064
รหัสรอง : 315407
จำนวนคงเหลือ : 9

330 บาท

•จาน9นิ้วลายสัปปะรด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154040
รหัสรอง : 315405
จำนวนคงเหลือ : 3

55 บาท

•จาน8.5นิ้วลายสัปปะรด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154033
รหัสรอง : 315404
จำนวนคงเหลือ : 120

48 บาท

•จานลึก7.5นิ้วลายสัปปะรด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033154026
รหัสรอง : 315403
จำนวนคงเหลือ : 123

38 บาท

•จานตื้น7.5นิ้วลายสัปปะรด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033153999
รหัสรอง : 315401
จำนวนคงเหลือ : 82

32 บาท

•ชาม8นิ้วลายสัปปะรด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033153975
รหัสรอง : 315398
จำนวนคงเหลือ : 59

55 บาท

•ชาม7นิ้วลายสัปปะรด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033153951
รหัสรอง : 315397
จำนวนคงเหลือ : 89

45 บาท

•ชาม6นิ้วลายสัปปะรด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033153944
รหัสรอง : 315396
จำนวนคงเหลือ : 3

35 บาท

•ชาม5นิ้วลายสัปปะรด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8866033153937
รหัสรอง : 315395
จำนวนคงเหลือ : -1

28 บาท

•แจกันสาเกลายดอก_{สปก}

รหัสสินค้า : 8865073054242
รหัสรอง : 305407
จำนวนคงเหลือ : 1

25 บาท

•แจกันสาเกหยก_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063200055
รหัสรอง : 320000
จำนวนคงเหลือ : 0

22 บาท

•แจกัน7นิ้วน้ำตาลนูน_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063200048
รหัสรอง : 319999
จำนวนคงเหลือ : 0

35 บาท

•แจกันสาเกวาด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063200031
รหัสรอง : 319998
จำนวนคงเหลือ : -1

22 บาท

•โอ่งเล็กลายวาด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063200024
รหัสรอง : 319997
จำนวนคงเหลือ : 0

22 บาท

•กระถางธูปลายวาด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063200017
รหัสรอง : 319996
จำนวนคงเหลือ : 36

25 บาท

•โอ่งไหลกลาง_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063200000
รหัสรอง : 319995
จำนวนคงเหลือ : 2

28 บาท

•กระถางธูปเล็กเขียว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199991
รหัสรอง : 319994
จำนวนคงเหลือ : 0

15 บาท

•เชิงเทียนบัวเขียว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199984
รหัสรอง : 319993
จำนวนคงเหลือ : 0

15 บาท

•กระถางธูปสามขาเขียว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199977
รหัสรอง : 319992
จำนวนคงเหลือ : 1

22 บาท

•แจกันสาเกเขียว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199953
รหัสรอง : 319990
จำนวนคงเหลือ : 0

22 บาท

•ออมสินเล็กคละแบบ_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199946
รหัสรอง : 319989
จำนวนคงเหลือ : 2

70 บาท

•ออมสินกลางคละแบบ_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199939
รหัสรอง : 319988
จำนวนคงเหลือ : 0

120 บาท

•ออมสินใหญ่คละแบบ_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199922
รหัสรอง : 319987
จำนวนคงเหลือ : 3

220 บาท

•โอ่งเล็กจีบไหล_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199915
รหัสรอง : 319986
จำนวนคงเหลือ : 2

20 บาท

•โอ่งเล็กน้ำตาล+ดอก_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199908
รหัสรอง : 319985
จำนวนคงเหลือ : 0

20 บาท

•กระถางธูปหัวสิงห์คละสี_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199885
รหัสรอง : 319983
จำนวนคงเหลือ : 1

22 บาท

•กระถางธูปหัวสิงห์น้ำตาล_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199878
รหัสรอง : 319982
จำนวนคงเหลือ : 0

22 บาท

•แก้วมัคใหญ่{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199861
รหัสรอง : 319981
จำนวนคงเหลือ : 15

30 บาท

•จานปลาใหญ่เขียวน้ำตาล{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199847
รหัสรอง : 319979
จำนวนคงเหลือ : 0

85 บาท

•ถ้วยน้ำจิ้ม3ช่องดำ{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199830
รหัสรอง : 319978
จำนวนคงเหลือ : 53

20 บาท

•ถ้วยน้ำจิ้ม2ช่องดำ{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199823
รหัสรอง : 319977
จำนวนคงเหลือ : 34

16 บาท

•โถเครื่องปรุงเล็ก{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199731
รหัสรอง : 319968
จำนวนคงเหลือ : 7

30 บาท

•จานก้นลึก8นิ้วดำเงา{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199724
รหัสรอง : 319967
จำนวนคงเหลือ : 170

58 บาท

•จานก้นลึก8นิ้วดำน้ำตาล{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199717
รหัสรอง : 319966
จำนวนคงเหลือ : 87

38 บาท

•ชามญี่ปุ่น8นิ้วดำเงา{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199700
รหัสรอง : 319965
จำนวนคงเหลือ : 131

65 บาท

•ชามญี่ปุ่น7นิ้วดำเงา{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199694
รหัสรอง : 319964
จำนวนคงเหลือ : 180

50 บาท

•ชามญี่ปุ่น6นิ้วดำเงา{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199687
รหัสรอง : 319963
จำนวนคงเหลือ : 178

35 บาท

•ชามราเมง5นิ้วดำน้ำตาล_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199670
รหัสรอง : 319962
จำนวนคงเหลือ : 4

16 บาท

•ชาม6นิ้ว-ไก่ขอบแดง{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199663
รหัสรอง : 319961
จำนวนคงเหลือ : 0

22 บาท

•โอ่งกลางวาด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063205098
รหัสรอง : 320502
จำนวนคงเหลือ : 45

28 บาท

•โอ่งไหลใหญ่_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063206095
รหัสรอง : 320602
จำนวนคงเหลือ : 9

38 บาท

•โอ่งเขียวเล็ก_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063199960
รหัสรอง : 319991
จำนวนคงเหลือ : 2

22 บาท

•โอ่งเล็ก _{สปก}

รหัสสินค้า : 8852563278370
รหัสรอง : 274219
จำนวนคงเหลือ : 0

20 บาท

•ถ้วยชามังกรใหญ่_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063205081
รหัสรอง : 320501
จำนวนคงเหลือ : 0

145 บาท

•ถ้วยน้ำจิ้มปลา-ใบไม้_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063205074
รหัสรอง : 320500
จำนวนคงเหลือ : 6

135 บาท

•ชามปากกว้าง7นิ้วไก่_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063204985
รหัสรอง : 320491
จำนวนคงเหลือ : 7

25 บาท

•ชามปากกว้าง8นิ้วไก่_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063204978
รหัสรอง : 320490
จำนวนคงเหลือ : 0

38 บาท

•ถ้วยกลม3นิ้วไก่เรียบ+คลื่น_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063204961
รหัสรอง : 320489
จำนวนคงเหลือ : 0

105 บาท

•ถ้วยกลม4.5นิ้วเรียบ+คลื่น_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063204954
รหัสรอง : 320488
จำนวนคงเหลือ : 0

155 บาท

•ถ้วยกลม7นิ้วไก่คลื่น_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063204930
รหัสรอง : 320486
จำนวนคงเหลือ : 0

40 บาท

•ชามโบราณ9นิ้วไก่จัมโบ้_{สปก}

รหัสสินค้า : 8823063204862
รหัสรอง : 320483
จำนวนคงเหลือ : 0

55 บาท

•เชิงเทียนหลอด_{สปก}

รหัสสินค้า : 8865123115862
รหัสรอง : 311576
จำนวนคงเหลือ : 192

10 บาท

•แจกันจิ๋ว_{สปก}

รหัสสินค้า : 8865123115855
รหัสรอง : 311575
จำนวนคงเหลือ : 39

10 บาท

•ถ้วยน้ำจิ้ม3.5นิ้ว_ไก่ลึก_*10{สปก}

รหัสสินค้า : 8825648291489
รหัสรอง : 291384
จำนวนคงเหลือ : 0

105 บาท

•ถ้วยน้ำชาลายไก่_*10_{สปก}

รหัสสินค้า : 8852563035096
รหัสรอง : 276132
จำนวนคงเหลือ : 0

95 บาท

•ชาม_6_นิ้วไก่ทรงตื้น{สปก}

รหัสสินค้า : 2560110413759
รหัสรอง : 231376
จำนวนคงเหลือ : 1

22 บาท

•ถ้วยฝาปิด7นิ้ว_คละลาย{สปก}

รหัสสินค้า : 2562040325928
รหัสรอง : 258992
จำนวนคงเหลือ : 2

70 บาท

•ถ้วยฝาปิด5นิ้ว_คละลาย{สปก}

รหัสสินค้า : 2560110413988
รหัสรอง : 231399
จำนวนคงเหลือ : 0

35 บาท

•แจกัน3นิ้ว_คละแบบ{สปก}

รหัสสินค้า : 2562040325997
รหัสรอง : 258998
จำนวนคงเหลือ : 9

10 บาท

•ถ้วยฝาปิด4นิ้ว_คละลาย{สปก}

รหัสสินค้า : 2560110413971
รหัสรอง : 231398
จำนวนคงเหลือ : 5

30 บาท

•ถ้วยฝาปิด6นิ้ว_คละลาย{สปก}

รหัสสินค้า : 2560110413995
รหัสรอง : 231400
จำนวนคงเหลือ : 4

50 บาท

© TKKONLINESHOP
บริษัท พิษณุโลก ทีเคเค จำกัด
154 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000