แผนกพลาสติก

•เก้าอี้เด็กS0047_{SIP}

รหัสสินค้า : 2562030735294
รหัสรอง : 258227
จำนวนคงเหลือ : 9

38 บาท

•ตะกร้าตกปลาNo.007*12{นำ}

รหัสสินค้า : 8823083259545
รหัสรอง : 325918
จำนวนคงเหลือ : 0

210 บาท

•เก้าอี้กล่องตกปลาดำ8339{pet}

รหัสสินค้า : 8852563069428
รหัสรอง : 279044
จำนวนคงเหลือ : 4

125 บาท

•*กระติกน้ำเด็ก_181-55{ood}

รหัสสินค้า : 2561251128182
รหัสรอง : 251189
จำนวนคงเหลือ : 0

16 บาท

•ขวดโหลเป่า*12_PJ13-M_{SN.}

รหัสสินค้า : 8865103075261
รหัสรอง : 307524
จำนวนคงเหลือ : 0

100 บาท

•กล่องG750-X-black*25{NLTY}

รหัสสินค้า : 8823083246477
รหัสรอง : 324623
จำนวนคงเหลือ : 1

63 บาท

•กรวยมีกรอง2401_*12{ไท้}

รหัสสินค้า : 8823083241557
รหัสรอง : 324133
จำนวนคงเหลือ : 13

165 บาท

•เก้าอี้ปิคนิคขาวดำ_(อิ๋ว)_{K}

รหัสสินค้า : 8823083236928
รหัสรอง : 323673
จำนวนคงเหลือ : 0

145 บาท

•กล่องสบู่เว้าทราย017{GL2}

รหัสสินค้า : 2562072659879
รหัสรอง : 266070
จำนวนคงเหลือ : 1

28 บาท

•กระบอกฉีดน้ำ1.5ลิตรสีฟ้าDS16823{โอว}

รหัสสินค้า : 8823083221641
รหัสรอง : 322155
จำนวนคงเหลือ : 1

85 บาท

•กระบอกฉีดน้ำ2ลิตรสีฟ้าDS16824{โอว}

รหัสสินค้า : 8823083221634
รหัสรอง : 322154
จำนวนคงเหลือ : 0

95 บาท

•ตะแกรง*12No.131{PH}

รหัสสินค้า : 9998765747975
รหัสรอง : 133450
จำนวนคงเหลือ : 1

70 บาท

•กล่องทิชชู่เหลี่ยม17025_*12{P.สติก}

รหัสสินค้า : 8865073056956
รหัสรอง : 305678
จำนวนคงเหลือ : 0

200 บาท

•ขวดโหลเป่า-คละสี_C001{SN.}

รหัสสินค้า : 9998765859104
รหัสรอง : 144595
จำนวนคงเหลือ : 0

100 บาท

© TKKONLINESHOP
บริษัท พิษณุโลก ทีเคเค จำกัด
154 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000