ถ้วยขาม-จาน เมลามีน

•ชุดโถข้าว+ฝา_สีขาวBL6067-10_{TMW}

รหัสสินค้า : 8865073044298
รหัสรอง : 304417
จำนวนคงเหลือ : 17

160 บาท

© TKKONLINESHOP
บริษัท พิษณุโลก ทีเคเค จำกัด
154 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000