เกี่ยวกับเรา

TKK

เกิดขึ้นจากการมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของร้านค้าปลีก และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ ที่ช่วยเหลือผู้ค้าปลีก จึงสร้างระบบเสียเปลี่ยนได้ขายไม่ได้เปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้

ตลาด ค้าส่งอินโดจีน ทีเคเคทูโฮลเซลจำหน่าย ของเด็กเล่น กิ๊บช๊อบ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องครัว เครื่องเหล็ก พาสติก ตุ๊กตา(ราชบุรี) ทั้งที่เป็นสินค้าขายในไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ เน้นสินค้าแปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน


นโยบาย

  1. ทีเคเค คือ บริการสนับสนุนการขายปลีก - ส่ง ในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้สมาชิกผู้ประกอบการ
  2. ทีเคเค มุ่งให้สมาชิกผู้ประกอบการเป็นเจ้าของร้านเอง
  3. ทีเคเค มุ่งให้สมาชิกผู้ประกอบการลงทุนน้อยที่สุดเพื่อให้มีกำไรโดยเร็ว และกำไรทุกบาทเป็นของสมาชิกผู้ประกอบการ 100%
  4. ทีเคเค ไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์
  5. ทีเคเค ให้ผู้สนใจสามารถเปิดร้านได้โดยสะดวกและ ง่ายที่สุด
  6. ทีเคเค จัดให้คำแนะนำ เพื่อแนะนำและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจการ
  7. ทีเคเค คือการขายปลีก-ส่งในชุมชนที่มีสินค้าอุปโภค บริโภค หลากหลายหมวดสินค้า
  8. ทีเคเค เป็นพันธมิตรกับทุกคนและทุกองค์กร


วิสัยทัศน์ TKK

ปัจจุบัน ร้านค้าปลีกทั่วไปถูกกลุ่มทุนและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพมาก ไม่ว่าจะเงินทุนระบบบริหารการจัดการและการตลาด เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการค้าและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ให้มากขึ้นและอยู่ได้อย่างยั่งยืน


แนวคิด TKK

เรา บริหารภายใต้แนวคิดที่ว่า เราขายความั่นคงทางการค้า มากกว่าสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์และเครือข่ายที่เป็น สาขาอิสระให้เป็นพันธมิตรทางการค้าพัฒนาไปในทางเดียวกันโดยเราเป็นผู้สร้าง แนวคิดให้ความรู้ และดูแลในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งรองรับ การแข่งที่สูงมากขึ้นในปัจจุบัน


เป้าหมาย TKK

สร้าง กลุ่มการค้าในรูปแบบสาขาอิสระภายใต้แบรนด์ To Wholesale ที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ โดยมีเราเป็นสื่อกลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการทำการค้าและแก้ ปัญหาให้แก่กันเพื่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยสร้างความยั่งยืนในการทำการค้าสืบทอดสู่ลูกหลายท่าน


เส้นทางในอดีต

หจก.พิษณุโลก ก่อตั่งมาโดย นายหล่อ บำรุงไทย (บิดา) และ นางรันทม บำรุงไทย (มารดา) ตัั้งแต่ พ.ศ. 2500 ใช้ชื่อแรกคือ ไทยการค้า ระยะเวลาพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเดินทางมายาวนานกว่า 50 ปี กับประสบการณ์ทำธุรกิจ ที่จะพาทุกท่านสู่เส้นทางความสำเร็จได้โดยไม่ลำบาก


เส้นทางในปัจจุบัน

หจก.พิษณุโลก ทีเคเค ทูโฮลเซลส์ ก่อตั้งต่จากธุรกิจที่มีอายุยาวนานกว่า 50 ปี (ไทยการค้า) ก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเห็นคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีความรับผิดชอบต่อการขายทุกครั้ง ดังสโลแกนที่ว่า เสียเปลี่ยนได้ ขายไม่ได้มาเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ซึ่งทุกวันนี้การค้าการขาย ส่วนมากพ่อค้า - แม่ค้าถูกเอาเปรียบจากการซื้อสินค้า

ดังนั้น หจก. พิษณุโลก ทีเคเค ทูโฮลเซลส์ ตระหนักถึงเรื่องการซื้อขาย การดูแลสินค้าบริหารผู้ลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป